Wycieczki

Decyzja dot. kolonii i obozów (aktualizacja 8.06.2020)

Kategoria: kolonie i obozy

Decyzja dot. kolonii i obozów (aktualizacja 8.06.2020)

SZANOWNI PAŃSTWO,w dniu 29 maja 2020 zostały ogłoszone WYTYCZNE GIS, MZ i MEN dotyczące wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w kraju.


Bardzo prosimy PAŃSTWA o zapoznanie się z WYTYCZNYMI, są one dostępne na www.krystad.pl w zakładce aktualności.


Przesłaliśmy WYTYCZNE do naszych KONTRAHENTÓW - właścicieli baz noclegowych, w których będą przebywały dzieci. Mamy ich zapewnienie, że są w stanie spełnić zawarte wymagania i obostrzenia.


Kadra również zostanie zapoznana i przeszkolona z nowymi zasadami, procedurami i obostrzeniami.


Teraz my prosimy PAŃSTWA o decyzję czy akceptujecie WYTYCZNE GIS,MZ, MEN i czy podejmujecie DECYZJĘ o wysłaniu dziecka na kolonie lub obóz.


Prosimy o DECYZJĘ w formie pisemnej np. mailowej (tadeusz.olszewski@krystad.pl lub info@krystad.pl lub wojciech.olszewski@krystad.pl) na TAK lub NIE.


W korespondencji przesłanej do BIURA prosimy aby znalazł się zapis:

„ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WYTYCZNYMI GIS, MZ, MEN i wyrażam zgodę (lub nie wyrażam zgody) na udział dziecka - imię i nazwisko - (w kolonii, obozie) itd…..(REZERWACJA nr).

Zobowiązuję się do wypełnienia zawartych w WYTYCZNYCH GIS, MZ, MEN WYMAGAŃ, OBOSTRZEŃ I PROCEDUR.


Przy odpowiedzi pozytywnej prosimy o uzupełnienie wpłaty do kwoty wymaganej w UMOWIE.

Szczególnie ważne są wpłaty na turnusy czerwcowe i te rozpoczynające się na początku lipca.


W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w wypoczynku możecie Państwo otrzymać:

a. VAUCHER (bon turystyczny) o wartości dokonanej wpłaty z ważnością do 31 grudnia 2021

b. zwrot wpłaty po 180 dniach

c. zwrot wpłaconej zaliczki pomniejszony o 10% wartości imprezy w ciągu 14 dni


UWAGA: VAUCHER (bon turystyczny) można wykorzystać również na inne imprezy, których organizatorem jest B.P. KRYSTAD np. turnus późniejszy, wczasy rodzinne, wycieczki jednodniowe, wycieczki wielodniowe itp.

 

Uprzejmie prosimy PAŃSTWA o podjęcie DECYZJI.

W przypadku imprez rozpoczynających się jeszcze w czerwcu lub na początku lipca prosimy o odpowiedź do dnia 6 czerwca 2020, czyli najbliższej soboty.


UWAGA 1:

Zakładamy, że program kolonii w POLSCE zostanie zrealizowany, że będą powoli znoszone obostrzenia. Przykładowo Energylandia będzie otwarta w dniu 6 czerwca. Nie wiemy czy będziemy mogli zrealizować program TATRALANDII na Słowacji, czekamy na decyzję naszych południowych sąsiadów. Dzisiaj nie wiemy też np. czy będzie można pojechać do Pragi czy Drezna.

Będziemy w miarę możliwości realizowali program zastępczy.


UWAGA 2:

Nie ma jeszcze informacji o obozach zagranicznych – do Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Włoch i Bułgarii. Czekamy.


Wyjazdy do Hiszpanii, Włoch i Czarnogóry odwołane. Grecja - wciąż czekamy. Prawdopodobnie po 20 lipca będziemy mogli udzielić szczegółowych informacji.


UWAGA 3:

Programy kolonii w Karkonoszach, Tatrach i Grzybowie będą skorygowane w związku z anulowaniem wyjazdów zagranicznych, np. do Pragi, Drezna czy Tatralandii. Zrobimy wszystko, żeby ceny imprez nie wzrosły, ale najprawdopodobniej kolonie te będą liczyły około 20 dzieci.


Prawdopodobnie po 1 lipca będziemy mogli udzielić szczegółowych informacji. Pragniemy zrealizować chociaż jeden turnus w Grecji pod koniec lipca, na początku sierpnia (z wyjazdem 25 lipca do 5 sierpnia lub 1 do 12 sierpnia).

Chorwacja - być może się odbędzie.


Serdecznie pozdrawiamy.
Aktualizacji dokonano w dniu 8.06.2020

Zapisz się do naszegonewslettera

bądź na bieżąco z najlepszymi ofertami

Skontaktuj sięz nami