Wycieczki

Regulaminy

„Szybka Rezerwacja – LATO 2022” - Regulamin Promocji

I. Postanowienia ogóle

1. Przystępując do promocji Klient akceptuje treść Regulaminu Promocji.

2. Okres trwania promocji: 01.01.2022 - 31.03.2022 r.

3. Warunkiem skorzystania z PROMOCJI jest założenie rezerwacji w okresie trwania promocji i wpłata zaliczki w określonym w umowie terminie.

4. Liczba miejsc przeznaczonych do sprzedaży PROMOCYJNEJ jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. PROMOCJA dotyczy wyłącznie rezerwacji indywidualnych.

II. Szybka Rezerwacja -  Lato 2022 – PROMOCJA

1. Promocja obejmuje całą ofertę krajowych kolonii i obozów na lato 2022, udostępnioną do sprzedaży w okresie promocji przez B.P. KRYSTAD

2. Rabat promocyjny wynosi odpowiednio:

225 zł do 31 stycznia

150 zł  do 28 lutego

75 zł  do 31 marca  

i podany jest każdorazowo przy ofercie.

 

III. Bezpieczna rezerwacja

1. Wysokość  zaliczki na zakup imprezy turystycznej w ramach promocji wynosi  200 zł.

2. Termin dopłaty do całości ceny imprezy jest wskazany w umowie oraz w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w imprezach Krystad.

3. Zakupy imprezy turystycznej w terminie promocji daje dodatkową możliwość:

  a) jednokrotnej zmiany terminu lub miejsca imprezy do 45 dni przed wyjazdem, bez          konieczności ponoszenia opłat określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa

lub

 b) otrzymania vouchera o wartości dokonanej wpłaty (pomniejszony o koszt wygaszenia ewentualnej polisy ubezpieczeniowej ) do wykorzystania na dowolny produkt Krystad. Ważność voucheru wygasa w dniu 31 marca 2023.

4. Jeżeli do rezerwacji wykupione zostało ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, składka na ubezpieczenie zostanie rozliczona proporcjonalnie do długości obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.

IV. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji stosuje się zapisy Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Krystad.

2. Reklamacje i uwagi dotyczące promocji szybkiej rezerwacji Lato 2022 można składać w formie pisemnej lub poprzez maila na adres sprzedawcy wskazany w umowie lub na adres Organizatora wskazany na stronie www.krystad.pl

3. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie do 30 dni od daty założenia rezerwacji.

Zapisz się do naszegonewslettera

bądź na bieżąco z najlepszymi ofertami

Skontaktuj sięz nami