Wycieczki

Regulaminy

„Szybka Rezerwacja – LATO 2023” - Regulamin Promocji

I. Postanowienia ogóle

1. Przystępując do promocji Klient akceptuje treść Regulaminu Promocji.

2. Okres trwania promocji: 01.01.2023 - 31.03.2023 r.

3. Warunkiem skorzystania z PROMOCJI jest założenie rezerwacji w okresie trwania promocji i wpłata zaliczki w określonym w umowie terminie.

4. Liczba miejsc przeznaczonych do sprzedaży PROMOCYJNEJ jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. PROMOCJA dotyczy wyłącznie rezerwacji indywidualnych.

II. Szybka Rezerwacja -  Lato 2023 – PROMOCJA

1. Promocja obejmuje całą ofertę krajowych kolonii i obozów na lato 2023, udostępnioną do sprzedaży w okresie promocji przez B.P. KRYSTAD


2. Rabat promocyjny wynosi odpowiednio:


Kolonie w kraju

250 zł do 31 stycznia

150 zł  do 28 lutego

75 zł  do 31 marca  


Kolonie zagraniczne

300 zł do 31 stycznia

200 do 28 lutego

100 do 31 marca


i podany jest każdorazowo przy ofercie.

 

III. Bezpieczna rezerwacja

1. Wysokość  zaliczki na zakup imprezy turystycznej w ramach promocji wynosi  500 zł.

2. Termin dopłaty do całości ceny imprezy jest wskazany w umowie oraz w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w imprezach Krystad.

3. Zakupy imprezy turystycznej w terminie promocji daje dodatkową możliwość:

  a) jednokrotnej zmiany terminu lub miejsca imprezy do 45 dni przed wyjazdem, bez          konieczności ponoszenia opłat określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa

lub

 b) otrzymania vouchera o wartości dokonanej wpłaty (pomniejszony o koszt wygaszenia ewentualnej polisy ubezpieczeniowej ) do wykorzystania na dowolny produkt Krystad. Ważność voucheru wygasa w dniu 31 marca 2023.

4. Jeżeli do rezerwacji wykupione zostało ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, składka na ubezpieczenie zostanie rozliczona proporcjonalnie do długości obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.

IV. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji stosuje się zapisy Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Krystad.

2. Reklamacje i uwagi dotyczące promocji szybkiej rezerwacji Lato 2023 można składać w formie pisemnej lub poprzez maila na adres sprzedawcy wskazany w umowie lub na adres Organizatora wskazany na stronie www.krystad.pl

3. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie do 30 dni od daty założenia rezerwacji.

Zapisz się do naszegonewslettera

bądź na bieżąco z najlepszymi ofertami

Skontaktuj sięz nami